Kurullar

7. Gastrointestinal Endoskopi Günleri
Düzenleme Kurulu

Kongre Başkanı
Prof. Dr. Erkin ÖZTAŞ

Kongre Sekreteri
Prof. Dr. Fatih ASLAN

Bilim Kurulu
Prof. Dr. Ümit AKYÜZ
Prof. Dr. Mehmet İBİŞ
Prof. Dr. Fatih TEKİN